Grafické práce

Zpracujeme ucelený firemní styl (Corporate Identity), jímž se společnost prezentuje na veřejnosti.

Firemní logo, firemní barvy a písmo jsou zakladní součástí firemního stylu. Grafické návrhy letáků, bannerů a ostatních propagačních materiálů včetně tisku.